Korolevskaya Svita Darrell Fashion Boy💝
Kimberli iz Sokrovisch Vindzora X Marques Cohello Zlota Magnolia

boy

d.o.b 10.08.2022 breeder Korovina K.