Korolevskaya Svita Kenley Lovely Girl
Korolevskaya Svita Chasey Magic Rose X Dyuprass Mozart Limart Vegas

girl

д.р. 09.04.2023 заводчик Коровина K.