«Korolevskaya Svita» Yukka Great Boy
(Irlain of Byuti Rich and Famous х Djessika Fire Dreams)

Boy

DOB. 18.07.2021 breeder Korovina K.